About Us

Trang web Cẩm nang Mỹ giới thiệu các thông tin cơ bản về 50 Bang của nước Mỹ, và chia sẻ những kinh nghiệm du lịch, những kiến thức cần biết trước khi mọi người đến “xứ sở cờ hoa”; đặc biệt là dưới góc nhìn của người Việt nam. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy nhiều Thông tin hữu ích ở đây.

We are happy to welcome you to our website.